Peyzaj Hizmetleri

Akasya Göl & Koru etapları ortak yeşil alanlarının bakım ve idamesi Toplu Yapı yönetimi tarafından hazırlanan yıllık, aylık ve haftalık programlar ve teknik şartname doğrultusunda ilgili bakım firmalarınca yürütülmektedir.Peyzaj uygulamaları site yönetimi tarafından denetlenmektedir.

Bahçe katlarının (zemin kat) kullanımı yönetim planına göre ilgili kat malikine ait olan tahsisli özel bahçelerin bakım sorumluluğu, Toplu Yapı Yönetimine aittir. Tahsisli bahçe alanları, konut brüt alanına dâhil edildiğinden bakım masrafları ilgili bağımsız bölüm tarafından karşılanmaktadır. Kat maliklerimizin kullanımlarına tahsisli bahçeler sitenin genel görünümünü etkilediğinden, kat malikleri mevcut peyzaj projesinden farklı bir uygulama yapamazlar.

Kat bahçeleri de ilgili bağımsız bölümün eklentisi durumundadır ve ilgili bağımsız bölümün kullanımına tahsis edilmiştir. Konut teslimi sonrasında bakım sorumluluğu bağımsız bölüm malikine aittir. Kat bahçeleri sitenin görünümünü doğrudan etkilediğinden, mevcut peyzaj projesinden farklı bir uygulama yapılamaz.